14 października 2020

Python + pytest - czyli jak ułatwić sobie życie w testowaniu

python + pytest

Dlaczego pytest ?

Skoro Python to i pytest 🙃 👍. Można śmiało powiedzieć, że pytest to najbardziej popularna i wszechstronna biblioteka pomagająca testowanie oprogramowanie dostępna dla python'a.
O wszystkich ficzerach możesz śmiało poczytać na oficjalnej stronie z dokumentacją ➜ tutaj. Ja postaram się skupić na według mnie najważniejszych, a za razem wymaganych aby "wycisnąć" z niego jak najwięcej 🧠.

Instalacja

Instalujemy jak każdy inny lib do virtualenv'a.
Jeśli nie jesteś zaznajomiony z pakietem venv ➜ tutaj dowiesz się o nim więcej.

(env) > pip install pytest

Gotowe! Możesz kożystać z pytest. Warto wiedzieć, że można go używać zarówno jako programu jak i modułu.

Jako program

(env) > pytest mytests.py

Jako modułu

(env) > python -m pytest mytests.py

W tym artykule używać będziemy go jako programu 🤖.

Pierwsze testy (mini projekt)

OK tworzymy nowy folder pytest-fun. Poczym robimy venv'a i instalujemy pytest.

> mkdir pytest-fun
> cd pytest-fun
pytest-fun> python -m venv env
pytest-fun> env\Scripts\activate
(env) pytest-fun> pip install pytest

Tworzymy także dwa foldery, jeden będzie pakietem, drugi poprostu folderem na testy (o tym dlaczego foldery z testami nie potrzebują init.py opowiem później).

(env) pytest-fun> mkdir libs
(env) pytest-fun> mkdir tests
(env) pytest-fun> cd libs
(env) pytest-fun/libs> echo "" > __init__.py

OK możemy otworzyć projekt w jakimś edytorze aby ułatwić sobie pracę. W moim przypadku to vscode. Struktura folderów powinna być następująca:

+--- env
+--- libs
|  +--- __init__.py
+--- tests

Dodajmy plik libs/math.py a w nim kilka dwie proste funkcje.

# libs/math.py

def add(a: int, b: int) -> int:
  return a + b

def sub(a: int, b: int) -> int:
  return a - b

Wiem ... rozwiązujemy poważne problemy informatycznie 🧠. Funkcje są trywialne na potrzeby demonstracji 👀. Poprostu przyjmijmy, że to funkcjonalności naszego programu i chcemy na nich zrobić unit testy.

Tworzymy plik tests/test_math.py

# tests/test_math.py
from libs.math import add, sub


def test_adding():
  assert add(1, 1) == 2

def test_sub():
  assert sub(1, 1) == 0

Testujemy 🖖

(env) pytest-fun> pytest
========================= test session starts ========================
platform win32 -- Python 3.8.5, pytest-6.1.1, py-1.9.0, pluggy-0.13.1
rootdir: D:\code\python\pytest-fun
collected 2 items

test_math.py ..                         [100%]
========================= 2 passed in 0.02s ===========================

Cool stuff 👀 Nasze dwa pierwsze unit testy, a w raz z nimi bardzo satysfakcjonujące kropki, po jednej dla testu, który wykonał się poprawnie.

Postaram się wyjaśnić co się zadziało. Zauważ, że nie ma żadnego pliku konfiguracyjnego, żadnych dodatkowych parametrów. Uruchomiłeś pytest, a on wykrył testy i je uruchomił. Nie ma nawet importu z pytest w pliku z testami 🙃.
Otóż pytest wykonuje test discovery oczywiście możemy wskazać jako argument folder/plik, w którym ma szukać testów np:

(env) pytest-fun> pytest tests/

W tym przypadku efekt będzie identyczny, ponieważ mamy tylko jeden plik i w nim dwa testy. Pytest szuka funkcji zaczynających się od test_ (można tym sterować - jest to opisane w dokumentacji, na razie trzymamy się konwencji wymyślonej przez twórców). Między innymi dlatego folderów z testami nie traktujemy jako moduły pythonowe. Pytest sam "ogarnia" gdzie są testy. Jak się możesz domyślić po discovery następuje uruchomienie testów 🤖. Jeśli testy przejdą poprawnie program zwraca exit code 0. Czyli wszystko OK.

Dodajmy kolejny test, który celowo nie przechodzi.

# tests/test_math_not_so_smart.py
from libs.math import add


def test_i_cant_count_right():
  assert add(1, 1) == 0

Uruchamiamy testy, tym razem z parametrem -v (verbose), żeby otrzymać więcej informacji na temat przebiegu testów.

(env) pytest-fun> pytest -v
==================== test session starts ====================
platform win32 -- Python 3.8.5, pytest-6.1.1, py-1.9.0,
pluggy=====-0.13.1 
-- d:\code\python\pytest-fun\env\scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache\pytest-fun> pytest -v
rootdir: D:\code\python\pytest-fun
collected 3 items

test_math.py::test_adding PASSED             [ 33%]
test_math.py::test_sub PASSED               [ 66%]
test_math_not_so_smart.py::test_i_cant_count_right FAILED [100%]

========================= FAILURES ==========================
__________________ test_i_cant_count_right __________________

  def test_i_cant_count_right():
>    assert add(1, 1) == 0
E    assert 2 == 0
E     +2
E     -0

test_math_not_so_smary.py:5: AssertionError
================== short test summary info ==================
FAILED test_math_not_so_smary.py::test_i_cant_count_right
================ 1 failed, 2 passed in 0.15s ================

Jeśli chcielibyśmy uruchomić tylko plik z popsutym testem możemy to zrobić:

(env) pytest-fun> pytest -v tests/test_math_not_so_smart.py

Możemy uruchomić nawet tylko ten test, który chcemy:

(env) pytest-fun> pytest -v tests/test_math_not_so_smart.py::test_i_cant_count_right

Napraw test i możemy przejść dalej 🙂

Markery

Kiedy kodu przybywa, a z tym testów i mamy już średni/duży projekt, wtedy uruchamianie testów z pliku/plików może być uciążliwe. Na szczęście testy można dekorować markerami.
Jedyne co musimy zrobić to dodać dekorator do funkcji testowej

# tests/test_math.py
import pytest
from libs.math import add, sub


@pytest.mark.math
@pytest.mark.adding
def test_adding():
  assert add(1, 1) == 2


@pytest.mark.math
@pytest.mark.subbing
def test_sub():
  assert sub(1, 1) == 0

Teraz możemy uruchamiać pytest z parametrem -m.

# uruchom testy posiadające marker "math"
(env) pytest-fun> pytest -v -m "math"
# uruchom testy posiadające markery "math" i "subbing"
(env) pytest-fun> pytest -v -m "math and subbing"
# uruchom testy posiadające markery "adding" albo "subbing"
(env) pytest-fun> pytest -v -m "adding or subbing"

Discovery będzie wyszukiwało testy spełniające kryteria markerów. Cool stuff 👀. Nie potrzebujemy plików z definicjami suiteów itd. Wystarczy, że w trakcie definiowania testów przyjmiemy konwencję markowania i automatycznie organizujemy swoje testy 👌

Definicje markerów możemy trzymać w pliku pytest.ini (bez niej będziemy mieli warningi przy uruchomieniach testów)

# pytest.ini

[pytest]
markers =
  math: advanced mathematics ;)
  adding: adding functions tests
  subbing: subtraction functions tests

Pomoże nam to także w przypadku kiedy nie możemy zdecydować jakie dać markery, w pytest.ini będziemy mieli ich opisy.

Markery wraz z opisami (własne oraz wbudowane w pytest) możemy sprawdzić komendą:

(env) pytest-fun> pytest --markers

Dependency injection (conftest oraz pytest.fixture)

W pewnym momencie (średni/większy projekt) może się okazać, że zaczynamy mieć dużo testów, a co za tym przeważnie idzie:

 • Setup/teardown
 • Współdzielone dane
 • Parametryzację (środowiska/elementy konfiguracyjne)

Pytest got you covered 😎. Dependency injection zostało bardzo bardzo "sprytnie" wkomponowane w struktury projektu.
Więcej na temat zaawansowanego użycia możesz oczywiście poczytać w dokumentacji. Na razie jedyne co trzeba wiedzieć to że w dowolnym miejscu projektu (począwszy od root folderu) możesz definiować pliki conftest.py
Natomiast w tych plikach możemy definiować funkcje i dekorować je @pytest.fixture(). Mogą one być deklarowane w scope sesji (jedno wywołanie na całą sesję) lub w scope funkcji (wywołanie per funkcja, która danego fixture używa).

Załóżmy, że chciałbym aby moje unit testy za każdym razem przy wywołaniu dostawały liczbę z zakresu 0 - 100 (tak wiem ... trywialny przykład 😏)

# conftest.py
import pytest


@pytest.fixture(scope='function')
def random_int() -> int:
  """ Random int number from 0 to 100 """
  return randrange(0, 100)

Teraz w dowolnym teście mogę użyć fixture random_int jako parametr 🤖

# tests/test_math.py
...

@pytest.mark.math
@pytest.mark.adding
def test_adding(random_int: int):
  expected = 1 + random_int
  assert add(1, random_int) == expected

Sprawdzamy działanie

(env) pytest-fun> pytest -v -m "math and subbing"
==================== test session starts =====================
tests/test_math.py::test_adding PASSED         [100%]
============== 1 passed, 2 deselected in 0.07s ===============

Jak możesz się domyślić jest o wiele bardziej cool przypadków, w których się może przydać.
Na temat samego mechanizmu ważne na razie jest to, że jeśli w conftest.py zdefiniujesz funkcję odekorowaną @pytest.fixture - wtedy możesz wynik jej wywołania wstrzykiwać do dowolnego testu. Jedyne co musisz znać to nazwę funkcji (IDE wykrywają fixture'y i je podpowiadają 😁).
Jest to prosty, a zarazem bardzo potężny mechanizm, który warto znać i należy używać. Bardziej praktyczne przykłady przedstawię w kolejnym wpisie na temat testów E2E z użyciem selenium 🧠.

Parametryzacja iteracji

OK testy, które zrobiliśmy nie są może skomplikowane, ale na pewno jest ich za mało. Mam na myśli za mało iteracji, nie za mało definicji. Co w przypadku jeśli chciałbym nasz test dodawania przepuścić przez większą ilość danych testowych. Oczywiście nie chcę powielać testu i robić bałaganu w projekcie 👀
Otóż mamy do dyspozycji jeden z wbudowanych markerów @pytest.mark.parametrize(argnames, argvalues) (btw mogłeś go zauważyć przy listowaniu markerów z cmd). Pozwala on w "magiczny" sposób przekazywać parametry do naszej funkcji testowej. Refaktornijmy więc nasz test dodawania 🤏

# tests/test_math.py
...

@pytest.mark.math
@pytest.mark.adding
@pytest.mark.parametrize("a", [1, 2, 3])
def test_adding(random_int: int, a: int):
  expected = a + random_int
  assert add(a, random_int) == expected

Sprawdźmy

(env) pytest-fun> pytest -v -m "math and subbing"
==================== test session starts =====================
tests/test_math.py::test_adding[1] PASSED        [ 25%]
tests/test_math.py::test_adding[2] PASSED        [ 50%]
tests/test_math.py::test_adding[3] PASSED        [ 75%]
============== 3 passed, 2 deselected in 0.07s ===============

W dekoratorze @pytest.mark.parametrize jako pierwszy parametr podalismy nazwę parametru, jaki chcemy wstrzyknąć do testu czyli a, natomiast jako drugi listę wartości, a za tym ilość iteracji dla naszego testu.

Oczywiście możemy definiować więcej parametrów. Oddzielamy je przecinkiem, natomiast lista parametrów staje się wtedy listą dwu wymiarową.

# tests/test_math.py
...

@pytest.mark.math
@pytest.mark.subbing
@pytest.mark.parametrize("a, b, expected", [
  [1, 1, 0],
  [2, 1, 1],
  [3, 0, 3]
])
def test_sub(a: int, b: int, expected: int):
  assert sub(a, b) == expected

Sprawdźmy

(env) pytest-fun> pytest -v -m "math and subbing"
==================== test session starts =====================
tests/test_math.py::test_sub[1-1-0] PASSED        [ 25%]
tests/test_math.py::test_sub[2-1-1] PASSED        [ 50%]
tests/test_math.py::test_sub[3-0-3] PASSED        [ 75%]
============== 3 passed, 5 deselected in 0.07s ===============

Fun fun stuff 🤙

Podsumowanie

OK dzisiaj poznałeś pytest i jak z niego korzystać w sposób podstawowy, a za razem właściwy. Oczywiście gorąco zachęcam do poczytania dokumentacji, jest naprawde przystępna nawet dla początkucjących 🙃.

Link do projektu: https://github.com/bigSAS/python-pytest-example-unit-testing